Våra Behandlingar

Kronor & Skalfasader

Om en tand är så pass trasig att det inte längre går att laga den med en vanlig lagning kan det behövas göras en krona. En krona är en kostgjord del av en tand som täcker större delen av tanden. Den fästs med ett keramiskt material som håller den på plats.


Vi har mångårig erfarenhet av etetisk tandvård.

Vi utför alla typer av fasta och avtagbara ersättningar för förlorade och skadade tänder. Även för tänder som upplevs som estetiskt bristfälliga. Tandgluggar kan ersättas med implantat eller broar.

Alla våra kronor och broar tillverkas hos Dental Estetik här i Västerås. Tillsammans har vi ytterst högt ställda krav på estetik och passform.

Implantat

Tandimplantat är skruvar av titan som opereras in i käkbenet och läker fast. Titanskruvarna fungerar som konstgjorda rötter där man sedan kan fästa kronor eller broar.


Vi har stor erfarenhet av implantatbehadlingar och använder oss av väl beprövade implantatsystem. Implantatoperationen utförs av erfarna kirurger på en specialistkilink här i Västerås; Västerås Käkkirurgiska Centrum.

Den "synliga " delen(kronan) görs här hos oss. Alla våra kronor, broar och implantat tillverkas hos Dental Estetik här i Västerås.

Tillsammans har vi ytterst högt ställda krav på

estetik och passform.

Hygienist

Vår tandhygienist utför med sitt engagemang

i förebyggande tandvård en viktig länk i tandvårdsteamet.

Tandköttsinflammation/gingivit och tandlossning/parodontit är en av våra vanligaste folksjukdomar. Hos hygienisten får du den hjälp du behöver för att behandla och förebygga karies och munsjukdomar.


Hos hygienisten kan du få ökad kunskap om hur du bör planera för att nå vårt gemensamma mål:
Egna tänder hela livet !

För dig som har ett litet behov av tandvård behövs kanske bara ett årligt besök hos tandhygienisten, skulle det då visa sig att tandläkarinsats krävs får du en ny tid hos oss.

Familjetandvård

Hos oss är hela familjen välkommen. Tandvård upp till 23 års ålder är kostnadsfri.